Thời gian dự kiến: 2 phút
Bạn sẽ cần: Truy cập vào thiết bị của bạn

Đăng ký sản phẩm của bạn

Để tận hưởng sự an tâm, đăng ký thiết bị bạn đang sử dụng ngay với chúng tôi để dễ dàng tiếp cận các ý tưởng sống tốt hơn, các thông báo và dịch vụ về sản phẩm.

Product registration step

1
Thiết bị của bạn
2
Thông tin chi tiết
3
Hoàn thành
Sử dụng máy ảnh trên điện thoại thông minh của bạn, quét mã QR

Sử dụng máy ảnh trên điện thoại thông minh của bạn, quét mã QR

Làm cách nào để tìm mã QR trên sản phẩm của tôi?

Để bắt đầu, hãy quét mã QR bằng cách nhấp vào nút dưới đây

Làm cách nào để tìm mã QR trên sản phẩm của tôi?
Hoặc

Để bắt đầu, hãy nhập mã kiểu máy trên thiết bị của bạn

Nhập mã kiểu máy trên thiết bị của bạn

Làm cách nào để tìm số kiểu máy của tôi?
Mã sản phẩm: {{ selectedData.ProductModel && selectedData.ProductModel.length > 0 ? selectedData.ProductModel:'N/A' }}
Số serial: {{ selectedData.SerialNumber && selectedData.SerialNumber.length > 0 ? selectedData.SerialNumber:'N/A' }}

{{registrationRes.title}}

{{registrationRes.description}}